RevBoost /
บริการให้คำปรึกษาทางด้าน งานบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม
ติดต่อเรา
บริการให้คำปรึกษาทางด้านงานบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม

ด้วยประสบการณ์ตรงหลายสิบปี และผลงานที่พิสูจน์แล้ว เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมคุณเพื่อให้เป็นผู้นำในตลาดได้

ลักษณะเฉพาะสำหรับการให้บริการนี้

การครอบคลุมในส่วนงานการบริหารจัดการรายได้ :

การกระจายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
การแบ่งส่วนการตลาด
กลยุทธ์การวางตำแหน่ง
การศึกษาคู่แข่ง
การเปรียบเทียบกำหนดราคากับคู่แข่ง
การดำเนินการกำหนดโครงสร้างราคา
กลยุทธ์ในการปรับราคาให้เหมาะสม
การทำงบประมาณและประมาณการ
การบริหารจัดการจากความต้องการทางการตลาด
กลยุทธ์การกระจายราคา ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
การเพิ่มระดับการจองห้องพักตรงไปที่โรงแรมการใช้งานระบบ RMS ของเรา

ระบบบริหารจัดการรายได้ของเราจะช่วยให้ข้อมูลอัพเดท รวมถึงคำแนะนำในการกำหนดราคาขายในแต่ละช่วงเวลา โดยทำการเปรียบเทียบกับราคาคู่แข่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงแรม เราสามารถเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการรายได้นี้เข้ากับระบบ Channel Manager ของคุณ (อาจจะมีการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อเล็กน้อย) หรือ ใช้ระบบ Channel Manager ของเราโดยเราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อ เพียงแต่เสียค่าใช้งานระบบเพียงเล็กน้อย)ติดต่อทีมงานของเรา เพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี!